Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Książka teleadresowa

Centrala/Sekretariat

Dyrekcja Urzędu Pracy

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Dyrektor  Jacek Posłuszny 17 2231 660  pokój 16
 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Z-ca Dyrektora  Dorota Hendzel 17 2231 666  pokój 17

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Kierownik Mariusz Róg 17 2231 674 Pokój 26
Pracownicy      
Kadry Aneta Wielgus 17 2231 696 Pokój 13
Kancelaria Katarzyna Nowak-Spyra 17 2231 665 Pokój 1
Zamówienia publiczne  Aneta Kubik 17 2231 661 Pokój 18
Administrator/Statystyka Tomasz Rataj 533 593 743 Pokój 14
Administrator SI Witold Cesarz 17 2231 684 Pokój 14
Archiwista Ewa Pondo 17 2231 697 Pokój 1
Pomoc administracyjna Monika Idzik 17 2231 660 Pokój 15
Pomoc administracyjna Agnieszka Siuba 17 2231 661 Pokój 18
Konserwator, kierowca Jan Grabowy 17 2231 661 Pokój 18

Wydział Instrumentów Rynku Pracy

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Kierownik Edyta Tobiasz-Filipek 17 2231 699 Pokój 19
Pracownicy      
Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów dojazdu, bony zatrudnieniowe, refundacje składek na ubezpieczenie społeczne Stanisław Mich 17 2231 688 Pokój 7
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Karolina Ochał 17 2231 667 Pokój 2
Projekty EFS Joanna Pondo 17 2231 679 Pokój 19
Staże, bony stażowe Ewa Plizga 17 2231 681 Pokój 10
Staże, bony na zasiedlenie, refundacja kosztów opieki Klaudia Kluk 17 2229 651 Pokój 10
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Łucja Wawreńczuk 17 2231 679 Pokój 19
Refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy dla pracodawców Halina Kmiecik 17 2231 695 Pokój 2

Wydział Usług Rynku Pracy

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Kierownik Jerzy Łyszczak 17 2231 676 Pokój 25
Pośrednictwo pracy Joanna Jezioro 17 2231 694 Pokój 22
Pośrednictwo pracy Elżbieta Dunaj-Kluz 17 2231 698 Pokój 21
Pośrednictwo pracy Barbara Placek 17 2231 682 Pokój 21
Pośrednictwo pracy Ewa Świder 17 2231 683 Pokój 22
Doradca zawodowy Marta Fąfara 17 2231 686 Pokój 24
Oferty pracy, informacja EURES, zatrudnienie cudzoziemców Bożena Nowakowska 17 2231 692 Pokój 20
Szkolenia, KFS Beata Filipek 17 2231 687 Pokój 27
Szkolenia Agnieszka Rojek 17 2231 664 Pokój 27
Szkolenia Aneta Kubik 17 2231 661 Pokój 18
Oferty pracy, informacja EURES, zatrudnienie cudzoziemców Piotr Barnak 17 2231 691 Pokój 20

Wydział Ewidencji i Świadczeń

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Kierownik Agnieszka Skałuba 17 2231 680 Pokój 3
Pracownicy      
Obsługa bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń, zmiany w statusie osób bezrobotnych Katarzyna Cabaj 17 2231 672 Pokój 6
Rejestracja Małgorzata Bielarska 17 2231 677 Pokój 5
Rejestracja Magdalena Waleń 17 2231 677 Pokój 5
Rejestracja Beata Zięba 17 2231 672 Pokój 6
Obsługa bezrobotnych, zmiany w statusie osób bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne Elżbieta Twardowska 17 2231 675 Pokój 4

Wydział Finansowo-Księgowy

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Główny Księgowy Marta Paśko 17 2231 673 Pokój 11
Kierownik Beata Chmura 17 2231 673 Pokój 11
Pracownicy      
Starszy księgowy Anna Rogala 17 2231 678 Pokój 12
Specjalista Dorota Pacanowska 17 2231 678 Pokój 12

Samodzielne Stanowiska

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Radca Prawny Jacek Doroba    
Inspektor BHP      
Inspektor Ochrony Danych Tomasz Rataj 533 593 743  

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp.

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Biuro podawcze Małgorzata Przywara 17 7407 119
Obsługa bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń, zmiany w statusie osób bezrobotnych Kinga Rogala 17 7407 115
Referent do spraw rejestracji Magdalena Przypek - Sypień 17 7407 113
Pośrednictwo pracy Renata Bielarska 17 7407 110
Pośrednictwo pracy Jolanta Pęczkowska 17 7407 111
Doradca zawodowy Renata Dąbrowska 17 7407 114

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę