Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim IV” realizowanego w ramach POWER

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę