Realizowane projekty z Funduszy Europejskich - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Realizowane projekty z Funduszy Europejskich

  • AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH Z POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO (II)

    Projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, DZIAŁANIE 07.01 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany jest przez...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę