Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków na jednorazowe środki

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1.  Wsparcie osób młodych pozostających bez...

 • Informacje o środkach FP

  Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej kwocie 2 415 400 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym dla: > osób długotrwale...

 • Nabór wniosków na staże i prace interwencyjne

  Nabór wniosków na staże i prace interwencyjne  w ramach Joint Action Plan (JAP)   W związku z rozpoczęciem wdrażania w woj. podkarpackim Joint Action Plan (JAP) oraz zamiarem przystąpienia do współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w realizacji projektu w ramach JAP, Powiatowy Urząd Pracy w...

 • Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.

  Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VII Regionalny...

 • Informacja o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w ramach środków PFRON

  Informacja o realizacji w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w ramach środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach, Uchwałą Nr XXXIII/262/2018 Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach z dnia 26 lutego 2018r., otrzymał środki...

 • Informacja o realizacji programu regionalnego

    Informacja o realizacji programu regionalnego Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie programu...

 • Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.

  Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, ...

 • Nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na realizacje działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na rok 2018. Wnioski należy składać w terminie: od  05.03.2018 r. do 09.03.2018 r. w godzinach: od 7:30 do 15:30...

 • Informacja o zakończeniu naboru wniosków

  Informacja o zakończeniu naboru wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, że z powodu wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy i EFS,  z dniem 15 luty 2018 r. kończy nabór wniosków o : -    zawarcie umowy o zorganizowanie...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, że rozpoczął nabór wniosków od pracodawców oraz osób bezrobotnych na następujące formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych: 1. Prace interwencyjne – refundacja wynagrodzenia w kwocie do 830 zł za miesiąc i składki na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy – finansowane...

Wyświetlanie 311 - 320 z 320 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę