Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Nagłówek

Aktualności

 • Rekrutacja osób do projektu pt.: AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM IV

  Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje o rekrutacji osób do projektu pt.: AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek...

 • Informacja o naborze na szkolenia grupowe

  POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH INFORMUJE, ŻE  OD 02.07.2018 R- 20.07.2018 R PROWADZI NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE Z ZAKRESU: OPERATOR - PROGRAMISTA OBRABIAREK  STEROWANYCH NUMERYCZNIE   OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM   KLIKNIJ ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI Dodatkowe...

 • Informacja o otrzymaniu środków z rezerwy Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 1 295,1 tys. zł na realizację: - programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia ; - programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących...

 • INFORMACJA dot. ochrony danych os. - RODO

  INFORMACJA Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000) Powiatowy Urząd Pracy informuje, że: Inspektorem Ochrony Danych jest Pan: Tomasz Rataj,  tel. 17 2231684, e-mail:  trataj@pup-ropczyce.pl ; Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia...

 • Nabór wniosków na jednorazowe środki

  Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1.  Wsparcie osób młodych pozostających bez...

 • Informacje o środkach FP

  Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej kwocie 2 415 400 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym dla: > osób długotrwale...

 • Nabór wniosków na staże i prace interwencyjne

  Nabór wniosków na staże i prace interwencyjne  w ramach Joint Action Plan (JAP)   W związku z rozpoczęciem wdrażania w woj. podkarpackim Joint Action Plan (JAP) oraz zamiarem przystąpienia do współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w realizacji projektu w ramach JAP, Powiatowy Urząd Pracy w...

 • Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.

  Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VII Regionalny...

 • Informacja o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w ramach środków PFRON

  Informacja o realizacji w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w ramach środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach, Uchwałą Nr XXXIII/262/2018 Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach z dnia 26 lutego 2018r., otrzymał środki...

 • Informacja o realizacji programu regionalnego

    Informacja o realizacji programu regionalnego Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie programu...

Wyświetlanie 161 - 170 z 174 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę