Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Informacja o pozyskaniu środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na finansowanie programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę