Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę