Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim VII” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę