Zakończone projekty z Funduszy Europejskich - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Zakończone projekty z Funduszy Europejskich

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim (I)

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO –SĘDZISZOWSKIM (I) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, ...

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim (I)

AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (I) Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ,Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy , Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na...

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim (II)

AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (II)   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy , Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim (II)

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO –SĘDZISZOWSKIM (II) Projekt realizowanyw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, ...

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim (III)

AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (III) Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy , Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę