Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy
Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach ul. Najświętszej Marii Panny 2 został uruchomiony punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy. Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach ul. Najświętszej Marii Panny 2 został uruchomiony punkt informacyjny dla Pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić obywateli Ukrainy.

Aktualności

 • Informacje o środkach FP

  Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej kwocie 2 415 400 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym dla: > osób długotrwale...

 • Nabór wniosków na staże i prace interwencyjne

  Nabór wniosków na staże i prace interwencyjne  w ramach Joint Action Plan (JAP)   W związku z rozpoczęciem wdrażania w woj. podkarpackim Joint Action Plan (JAP) oraz zamiarem przystąpienia do współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w realizacji projektu w ramach JAP, Powiatowy Urząd Pracy w...

 • Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.

  Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VII Regionalny...

 • Informacja o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w ramach środków PFRON

  Informacja o realizacji w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w ramach środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach, Uchwałą Nr XXXIII/262/2018 Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach z dnia 26 lutego 2018r., otrzymał środki...

 • Informacja o realizacji programu regionalnego

    Informacja o realizacji programu regionalnego Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie programu...

Wyświetlanie 341 - 345 z 348 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

 • ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce
 • tel.: 17 2218 172,  17 2218 173, 17 2218 523
 • fax 17 2227 569
 • e-mail: rzro@praca.gov.pl
 • adres skrytki EPUAP: /pupropczyce/skrytka
 • NIP: 818-129-02-81
 • Regon: 690691834
Godziny pracy PUP Ropczyce: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek - Piątek  8.00 - 15.00


Dojazd komunikacją publiczną

Do PUP w Ropczycach można dojechać autokarami komunikacji publicznej i busami komunikacji prywatnej, wysiadając na przystanku przy ul. Mickiewicza.

Z rozkładami jazdy można się zapoznać, używając wyszukiwarek pod linkami:
PKS Dębica S.A.
Marcel
Markos

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp.

 • ul. Rynek 9, 39-120 Sędziszów Młp.
Godziny pracy Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp.: Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek - Piątek  8.00 - 15.00Dojazd komunikacją publiczną

Do Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp. można dojechać autokarami komunikacji publicznej i busami komunikacji prywatnej, wysiadając na przystanku przy ul. Partyzantów.

Z rozkładami jazdy można się zapoznać, używając wyszukiwarek pod linkami:
PKS Dębica S.A.
Marcel
Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Urzędu w każdy wtorek i czwartek  8.00 - 11.00
Przyjmowanie interesantów przez Z-cę Dyrektora Urzędu w każdy poniedziałek, środę i piątek  8.00 - 11.00
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Urzędu przyjmuje w Ropczycach w każdy poniedziałek i środę od 12.00 - 15.00
 
Numery rachunków bankowych
BUDŻET    93 8642 1139 2013 3905 2373 0001
POWER    47 9171 0004 0000 1531 2000 0150
FP    44 9171 0004 0000 1531 2000 0010
KFS    26 9171 0004 0000 1531 2000 0140
PFRON    86 9171 0004 0000 1531 2000 0030
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę