Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Nagłówek

Aktualności

UWAGA! OGRANICZONY ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU W PIĄTEK 17.08 od godz. 14.00!

UWAGA! OGRANICZONY ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU W PIĄTEK 17.08 od godz. 14.00! Ze względu na konieczność wyłączenia systemów komputerowych w piątek 17.08.2018r. obsługa interesantów tego dnia od godz. 14.00 będzie ograniczona . ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!   ...

Informacja o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim III” realizowanego w ramach POWER

Informacja o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim III" realizowanego w ramach POWER   Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, że trwa nabór wniosków o: przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności...

Informacja o rekrutacji osób do projektu pt.: AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje o rekrutacji osób do projektu pt.: AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,...

POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH INFORMUJE, ŻE OD 23.07.2018 R- 10.08.2018 R PROWADZI NABÓR NA SZKOLENIA GRUPOWE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH INFORMUJE, ŻE OD 23.07.2018 R- 10.08.2018 R PROWADZI NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE Z ZAKRESU -  OPERATOR - PROGRAMISTA OBRABIAREK  STEROWANYCH NUMERYCZNIE Przewidywany czas trwania  210 godzin Planowana liczba uczestników – 12 osób Termin realizacji -...

Rekrutacja osób do projektu pt.: AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM IV

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje o rekrutacji osób do projektu pt.: AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek...

Informacja o naborze na szkolenia grupowe

POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH INFORMUJE, ŻE  OD 02.07.2018 R- 20.07.2018 R PROWADZI NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE Z ZAKRESU: OPERATOR - PROGRAMISTA OBRABIAREK  STEROWANYCH NUMERYCZNIE   OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM   KLIKNIJ ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI Dodatkowe...

Informacja o otrzymaniu środków z rezerwy Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 1 295,1 tys. zł na realizację: - programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia ; - programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących...

INFORMACJA dot. ochrony danych os. - RODO

INFORMACJA Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000) Powiatowy Urząd Pracy informuje, że: Inspektorem Ochrony Danych jest Pan: Tomasz Rataj,  tel. 17 2231684, e-mail:  trataj@pup-ropczyce.pl ; Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia...

Nabór wniosków na jednorazowe środki

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1.  Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Informacje o środkach FP

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej kwocie 2 415 400 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym dla: > osób długotrwale...

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę