Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Aktualności

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w sprawie szkoleń i bonów szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, że z dniem 18 marca 2019 r .  zakończono nabór wniosków: przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, skierowanie osoby bezrobotnej na szkolenia indywidulane.   Wnioski złożone po ww. terminie zostaną rozpatrzone negatywnie. O...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (V)” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020)

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje o rekrutacji do projektu   AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (V)   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny...

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (V)” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 - NABÓR OD 01.03.2019 DO 08.03.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje o rekrutacji do projektu   AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (V)   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa VII ...

Nabór wniosków o organizację staży i prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (V)” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 - NABÓR W OKRESIE OD 01.03.2019 DO WYCZERPANIA MIEJSC

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje o rekrutacji do projektu   AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (V)   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa VII ...

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim IV” realizowanego w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach  projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Wyświetlanie 1 - 5 z 55 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

 • ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce
 • tel.: 17 2218 172,  17 2218 173, 17 2218 523
 • fax 17 2227 569
 • e-mail: rzro@praca.gov.pl
 • NIP: 818-129-02-81
 • Regon: 690691834
Godziny pracy PUP Ropczyce: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek - Piątek  8.00 - 15.00


Dojazd komunikacją publiczną

Do PUP w Ropczycach można dojechać autokarami komunikacji publicznej i busami komunikacji prywatnej, wysiadając na przystanku przy ul. Mickiewicza.

Z rozkładami jazdy można się zapoznać, używając wyszukiwarek pod linkami:
Arriva Sp. z o.o. Sędziszów Małopolski
PKS Dębica S.A.
Marcel
Markos

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp.

 • ul. 3-Maja 9, 39-120 Sędziszów Młp.
 • tel. 17 7407 119
 • fax 17 7407 108
Godziny pracy Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp.: Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30


Dojazd komunikacją publiczną

Do Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp. można dojechać autokarami komunikacji publicznej i busami komunikacji prywatnej, wysiadając na przystanku przy ul. Partyzantów.

Z rozkładami jazdy można się zapoznać, używając wyszukiwarek pod linkami:
Arriva Sp. z o.o. Sędziszów Małopolski
PKS Dębica S.A.
Marcel
Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Urzędu w każdy wtorek i czwartek  8.00 - 11.00
Przyjmowanie interesantów przez Z-cę Dyrektora Urzędu w każdy poniedziałek, środę i piątek  8.00 - 11.00
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Urzędu przyjmuje w Ropczycach w każdy poniedziałek i środę od 12.00 - 15.00
 
Numery rachunków bankowych
BUDŻET    93 8642 1139 2013 3905 2373 0001
POWER    47 9171 0004 0000 1531 2000 0150
FP    44 9171 0004 0000 1531 2000 0010
KFS    26 9171 0004 0000 1531 2000 0140
PFRON    86 9171 0004 0000 1531 2000 0030
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę